Аналіз грунту

Агро-хімічний аналіз ґрунтів.

Випробувальна лабораторія ТОВ «Агрогенезис» проводить дослідження ґрунтів за агрохімічними та агрофізичними  показниками орного шару ґрунту, а також ґрунтового профілю (за генетичними горизонтами).
В нас можна продіагностувати ґрунтові зразки за наступними показниками:
1.Відбір ґрунтових  зразків (ДСТУ 4287:2004).
2.Гранулометричний склад ґрунту (ДСТУ 4730:2007).
3.Щільність ґрунту (ДСТУ ISO 11272-2001).
4.Органічна речовина – гумус (ДСТУ 4289:2004).
5.Реакція ґрунтового розчину (ДСТУ ISO 10390-2001).
6.Азот (ДСТУ ISO 11261:2001).
7.Калій (ДСТУ 4114-2002; ДСТУ 4405:2005).
8.Фосфор (ДСТУ 4114-2002; ДСТУ 4405:2005)
9.Мікроелементи (бор, марганець, кальцій, магній тощо).

Спектр дослідження ґрунтових зразків можна розширити відповідно до вимог замовника. Ціна досліджуваного зразка ґрунту залежить від набору аналізів.
Лабораторія працює над впровадженням передових технологій в дослідженні ґрунтів сільськогосподарського призначення. На основі отриманих результатів досліджень наші клієнти можуть збалансувати внесення мінеральних та органічних добрив та отримати високий врожай.


Нематологічний аналіз ґрунтів.

Нематологічний аналіз дозволяє вчасно виявити фітопаразитичні нематоди в рослинному матеріалі чи в ґрунті і оцінити ризики вирощування культури та можливі втрати врожаю, підібрати оптимальний видовий і сортовий склад культури для вирощування на обстежуваній ділянці, а також правильно підібрати засоби зниження кількості шкідників.

Наразі в світі ідентифіковано близько ста видів нематод, що паразитують на різних культурах. Втрати врожаю від ураження рослин паразитичними нематодами в різних країнах складають від 25% до 70%, а в екстремальних умовах можуть досягати 90-100%.

Практично для кожної культури існує один або кілька видів найбільш специфічних патогенних нематод. Так, для пшениці і ячменю – це вівсяна цистоутворююча нематода Heterodera avenae, для сої – соєва цистоутворююча нематода Heterodera glycines, для ріпаку та цукрового буряка – бурякова цистоутворюючої нематода Heterodera schachtii, для картоплі – золотиста картопляна цистоутворююча нематода Globodera rostochiensis і стеблова нематода картоплі Ditylenchus destructor, для овочевих культур – галові нематоди роду Meloidogyne та ін.