Посівні якості

Врожайність сільськогосподарських культур визначається перш за все якістю посівного матеріалу. Насіння, підготовлене до посіву, повинно відповідати певній категорії сортової чистоти і мати належні посівні характеристики.
З початком весняно-польових робіт кожен аграрій задається питаннями:

  • Як правильно розрахувати норми висіву насіння?
  • Як визначити посівну придатність насіння?
  • Чи будуть сходи ранніми і рівномірними?
  • Чи не загрожують сходам шкідники та фітопатогени?

Основні документи, які регламентують показники якості насіння:

ДСТУ 2240-93 Насіння сільськогосподарських культур. Сортові та посівні якості.

ДСТУ 4138-2002 Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості.


Посівні якості насіння характеризуються наступними показниками:

 • чистота;
 • вологість;
 • енергія проростання;
 • лабораторна схожість;
 • маса 1000 насінин.

Для аграрія значення має польова схожість насіння, що залежить від посівних якостей насіння, вологості ґрунту, глибини загортання насіння.

Насіння характеризується такими властивостями :

 • сортовими
 • посівними
 • врожайними

Значення мають фізичні властивості насіннєвого матеріалу: натура, вирівняність, форма насіння.


Маса 1000 насінин

Від маси 1000 насінин і запасів поживних речовин в ендоспермі злакових або сім’ядолях бобових залежить розвиток сходів культур. Важливе значення має і вирівнюваність насіння.

Зараженість насіння шкідниками

Ентомологічний аналіз визначає ступінь заселеності та пошкодженості насіння комахами: визначають наявність шкідників, їх видовий склад, ступінь заселеності в прихованій (внутрішній формі) і пошкодженості в явній (зовнішній) формі. Заселеним шкідниками вважають насіння, в якому виявлено живих шкідників: яйця, личинки лялечки, дорослі особи.

Посівна придатність

На основі показників чистоти і схожості розраховується посівна (господарська) придатність насіння, під якою слід розуміти вміст чистого і схожого насіння основної культури у партії посівного матеріалу.

Енергія проростання та схожість

Лабораторну схожість та енергію проростання визначають методом пророщування. Енергія проростання насіння характеризує життєздатність насіння, від якої залежить швидкість його проростання. Насіння з високою енергією проростання дає ранні і рівномірні сходи.

Схожість насіння – це показник, який вказує на кількість схожого насіння у % від загальної кількості насінин. Використовується для визначення норми висіву.

Енергія проростання насіння характеризує дружність появи нормальних проростків за термін, встановлений для кожної культури. Чим вищі показники енергії проростання, тим вища ймовірність одночасної появи всходів.

Лабораторна схожість визначається лише в лабораторних умовах. Зазвичай її показники дуже високі – 95-98%. Чому ж висіяне насіння практично ніколи не дає подібних результатів? Лабораторна схожість визначається в ідеальних умовах проростання і польова схожість матиме певні відхилення від лабораторної, адже не можливо створити ідеальні умови для проростання насіння у полі. Польова схожість визначається за кількістю сходів у реальних умовах.


Фактори при посіві, які можуть вплинути на проростання та схожість насіння

Польові умови на момент посіву: 

 • вологість ґрунту;
 • температура повітря;
 • кількість опадів;
 • глибина загортання насінини (фактична);
 • ширина міжрядь;
 • густота посіву (залежить розвиток сходів);
 • кількість днів, які пройшли від посіву до появи сходів;
 • дружність сходів;
 • Які засоби захисту використовували, їх діючі речовини?
 • Чи була використана бакова суміш і яка?
 • Температура внесення пестицидів, час внесення (ранок, день, вечір), концентрація, кількість води.


Наша лабораторія проводить оцінку посівних якостей насіннєвого і посадкового матеріалу (чистота, схожість, життєздатність, вологість, маса 1000 насінин, заселеність шкідниками, визначення автентичності та визначення зараженості хворобами). Термін проведення досліджень складає від 5 до 14 днів, в залежності від культури та виду аналізу.

Посівні якості насіння визначаються шляхом аналізування середнього зразка насіння із конкретної партії в суворій відповідності з правилами (ДСТУ 4138-2002). По завершенні аналізів замовнику видається Протокол лабораторних досліджень насіння.

Ми допоможемо Вам визначити посівні якості насіння і убезпечимо від втрат майбутнього врожаю, адже якість насіння – це основа високих врожаїв!